עמוד:329

מיקום הכניסה של שקע החיבור של המנוי מלוח החיבורים למתג מגדיר את מספר הטלפון של המנוי . בעידן המתג הספרתי , מספר הטלפון של המנוי אינו נגזר מנתון פיזי כזה או אחר , אלא הוא אחת מתכונות המנוי , והוא מאוחסן בזיכרון של המתג ברשומת המנוי , הכוללת את שאר פרטי המנוי , כפי שנסביר בהמשך . המתג הספרתי מזהה את המנוי על פי מספרו ושולף מתוך בסיס הנתונים שלו את רשומת המנוי , הכוללת את רשימת השירותים שהמנוי זכאי להם . המשך הטיפול בבקשת המנוי יהיה על-פי הנתונים ברשומה הזאת ( ראה איור . ( 4 . 10 לדוגמה , אם המנוי ביקש לחסום את קו הטלפון שלו לשיחות יוצאות לחוץ-לארץ או לשיחות אל רשתות סלולאריות , המתג לא ייענה לבקשת חיוג למספרים כאלה . לפני שנתקדם בהבנת התפקוד של המתג הספרתי , נלמד כיצד נקבע מספר טלפון . תקן E . 164 של ה – ( International Telecommunication Union ) ITU-T- ארגון התקינה העולמי לתקשורת – קובע כי מספר הטלפון יהיה מורכב מן המרכיבים האלה : קוד מדינה קוד אזור חיוג מספר מנוי גודל המספר כולו מוגבל למספר בן 15 ספרות . לדוגמה , המרכיבים של מספר הטלפון 972 3 5123456 הם : – 972 קוד המדינה של ישראל – 3 קוד אזור החיוג של תל אביב – 5123456 מספר המנוי כאשר מחייגים למנוי כלשהו , יש לפעול על-פי כללי חיוג ( חלקם שונים ממדינה למדינה : ( בחיוג למנוי בתוך המדינה אין לחייג את קוד המדינה בחיוג למנוי בתוך אזור החיוג אין לחייג את אזור החיוג בחיוג למנוי באזור חיוג אחר ( באותה מדינה ) יש לחייג 0 לפני המספר ( לדוגמה , מנוי המחייג מחיפה למנוי שהצגנו בדוגמה הקודמת , יחייג . ( 03-5123456

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר