עמוד:328

4 . 3 המתג הספרתי 4 . 3 . 1 מבוא – תפקידי המתג הספרתי כל אחד ממנויי הטלפון מחובר אל מתג קצה המשרת אותו ( ראה איור . ( 4 . 1 כל שיחות הטלפון היוצאות מהמנוי או נכנסות אליו עוברות דרך המתג הזה , ומתגים אחרים ברשת , לפי הצורך . תפקידו העיקרי של מתג הקצה הוא ליצור את המסלול שבו תעבור שיחת הטלפון . המתג מבצע שלוש פעולות עיקריות : א . זיהוי המנוי ב . בניית מסלול השיחה ג . פיקוח על מהלך השיחה , עד סיומה זיהוי המנוי בראשית ימיה של הרשת הטלפונית , כאשר מתגי הטלפון היו ידניים , המנויים זוהו על-פי המיקום הפיזי של השקע בלוח המחברים שאליו נכנס הקו הפיזי שהגיע מבית המנוי . עם כניסתם לשימוש של המתגים האלקטרו-מכאניים , הוקצה לכל מנוי מספר טלפון ( שנקרא גם מספר קו או מספר תחנה . ( זוג החוטים המחבר את המנוי מתחבר אל המתג באמצעות לוח חיבורים הנקרא – ( Main Distribution Frame ) MDF מסגרת סעף ראשית ( מס " ר . ( טכנולוגיות הגישה שסקרנו כאן מתקיימות בצוותא ללא כל קושי . אל מתג אחד המשרת אלפי מנויים יכולים להיות מקושרים מנויים בכל אחת מן הדרכים : קווי נחושת , סיבים אופטיים , טלוויזיה בכבלים וערוצים אלחוטיים . המתג אינו מבדיל בין המנויים ומשרת את כולם באותו אופן . חשוב לציין כי אין הבדל בין שירותי הטלפוניה שהלקוח מקבל מרשתות הגישה השונות שתיארנו . בכל אחת מן הדרכים , המנוי מרים את שפופרת הטלפון בביתו , שומע צליל חיוג , ומחייג . עם זאת יכול להיות הבדל במחירי השירות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר