עמוד:325

4 . 2 . 4 רשת הטלוויזיה בכבלים רשת הטלוויזיה בכבלים מגיעה , במדינות רבות , כמעט לכל בית , ואך טבעי הוא לנצל אותה לשירותי תקשורת נוספים , כגון שירותי טלפון וגישה לרשת האינטרנט , ואכן , במדינות רבות , השלטונות מאפשרים לספקי הטלוויזיה בכבלים לספק גם את השירותים האלה . במדינת ישראל , חברות הכבלים מורשות לספק שירותי גישה לאינטרנט ( באמצעות ספקים מורשים לשירותי אינטרנט , ( אך נכון לשנת , 2004 הן אינן רשאיות לספק שירותי טלפון . חשוב להדגיש כי רשת הטלוויזיה בכבלים היא רשת גישה , כלומר " צינור " להעברת מידע , השקול לכבלי הנחושת או הסיבים האופטיים . כדי להקים שירותי טלפוניה , ספק הטלוויזיה בכבלים צריך להקים גם את מערכת המיתוג ואת מערכת התמסורת בין המתגים . באיור 4 . 8 מוצג תרשים של רשת טלוויזיה בכבלים המספקת שירותי טלפוניה מלאים . באיור מוצגים שני מנויים ביתיים , המקבלים מגוון שירותים , וביניהם שירותי טלפון , באמצעות הממיר הספרתי שבביתם . רשת הכבלים מקשרת את בית המנוי עם מרכז השירות של הספק , שבו מצויים שרת שיחות , המנהל את שירותי הטלפון , ושער טלפון , המקשר את שרת השיחות אל מתג הטלפון הציבורי . איור 4 . 8 תרשים של רשת הטלוויזיה בכבלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר