עמוד:317

ב . מכשירי טלפון רגילים ( אנלוגיים ) ג . מחשבים מסוגים שונים קו ISDN הוא קו ספרתי , ולכן אין צורך במודם שנדרש להעברת תקשורת ספרתית על קו אנלוגי . הקו היוצא מן המתאם ( ראה איור ( 4 . 5 מתחבר לכרטיס ISDN המותקן במחשב . קו ISDN מאפשר לקיים שתי שיחות בו-זמנית , ואפשר לבצע באמצעותו : שתי שיחות טלפון משני מכשירים שונים שיחת טלפון אחת ושיחת נתונים אחת ( העברת נתונים דרך קו טלפון ) בקצב של 64 Kbps ( ממחשב המחובר למתאם . ( שתי שיחות נתונים בקצב 64 Kbps כל אחת , או שיחת נתונים אחת בקצב . 128 Kbps בד בבד עם פיתוח שיטת ה , ISDN- שוכללו גם המודמים האנלוגיים , והגיעו למהירות של עד , 56 Kbps לכן , עקב עלותם הגבוהה של מכשירי הטלפון הספרתיים , נותרו מעט מאוד יתרונות לISDN- על פני זוג קווים אנלוגיים , ותפוצת השימוש בISDN- במרבית מדינות העולם לא הייתה גבוהה מעולם . לקראת שנת 2000 היו בארץ 50 , 000 קווי , ISDN רובם בבתי מנויים שביקשו להתקשר לרשת האינטרנט במהירות של עד . 128 Kbps עם הכנסת הADSL- לשימוש מסחרי , הפסיקה חברת " בזק " לעודד התקנה של קווי . ISDN איור 4 . 5 החיבור הביתי לקו ISDN

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר