עמוד:315

תהליכים המשלבים במהלך השיחה שירותים נוספים , כגון שימוש בכרטיסי חיוג , שיחה ממתינה במהלך השיחה ועוד . בהמשך הפרק נתאר גם את התהליכים המורכבים יותר . בדוגמה שהצגנו כאן ראינו כי מכשירי הקצה והמתג מחליפים ביניהם מידע : המכשיר של מנוי 1 מעביר למתג את מספרו של מנוי . 2 המידע המועבר בין שני רכיבים במערכת טלפון ( יחידת קצה מול מתג , או מתג אחד מול מתג שני ) מכונה איתותים . ( signaling ) המידע הזה הוא מידע תפעולי וניהולי , העובר לפני ביצוע השיחה , במהלכה ובסיומה . לשם העברת מידע בין יחידת קצה למתג , הוגדר תקן , ( Dual Tone Multi Frequency ) DTMF המשייך לכל מקש בלוח המקשים של מכשיר טלפון , זוג צלילים המזהה אותו חד-ערכית . מכשיר טלפון המייצר את הצלילים האלה קרוי בדרך-כלל מכשיר . Touchtone באיור 4 . 4 מוצג השיוך של המקשים לזוגות הצלילים המייצגים אותם . תדרי הצלילים נבחרו באופן מדוקדק , כדי למזער את הסיכוי לטעות בזיהוי הצלילים . שיטת DTMF החליפה את שיטת הדפקים . בשיטת הדפקים , מכשיר הטלפון ייצר סדרה של דפקים , ( pulses ) בהתאם לספרה שהמנוי חייג או הקיש . לדוגמה , הקשה על הספרה 7 גרמה למכשיר להפיק סדרה של שבעה דפקים . שיטת הדפקים לא הייתה אמינה , וגרמה לטעויות רבות בחיוג . מכשירים הפועלים בשיטת הדפקים נמצאים עדיין בשימוש במרבית המדינות בעולם ( כולל ישראל , ( ומתגי הטלפון מאפשרים את השימוש בהם . הערה : שיטת הצלילים היא מטיפוס , in-band כלומר האיתותים מועברים באותו ערוץ שבו מועברות שיחות הטלפון . בהמשך נכיר גם שיטות אחרות . איור 4 . 4 שיוך המקשים לזוגות הצלילים המזהים אותם – שיטת DTMF

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר