עמוד:314

א . מנוי 1 מרים את השפופרת . המתג מזהה את האירוע ושולח צליל חיוג למכשירו של מנוי . 1 ב . מנוי 1 מחייג את הספרות 8123456 ( מספרו של מנוי . ( 2 מכשיר הטלפון מעביר את המספר אל המתג כסדרה של צלילים . בהמשך נסביר מהם הצלילים האלה . ג . מתג הטלפון מפענח את הצלילים , מזהה את המספר של מנוי היעד ( מנוי ( 2 ושולח שני אותות : למנוי 2 הוא שולח אות הגורם למכשיר הטלפון שלו לצלצל . למנוי 1 הוא שולח אות הקרוי . Ringback האות הזה מושמע באוזניו של מנוי 1 כל עוד מנוי 2 לא הרים את השפופרת . ד . מנוי 2 מרים את השפופרת . המתג מזהה את האירוע , מפסיק את ההשמעה של אות ה- Ringback באוזניו של מנוי , 1 ומחבר בין שני הקווים בפעולה הנקראת מיתוג . בהמשך נסביר מהי הפעולה הזאת . ה . המנויים משוחחים ביניהם ( מסלול השיחה מוצג בקו מקווקו באיור . ( 4 . 3 ו . מנוי 1 מנתק את השיחה על-ידי הנחת השפופרת על העריסה . המתג מזהה את האירוע ומנתק את החיבור בינו ובין מנוי . 2 התהליך המוצג כאן הוא התהליך הבסיסי של קיום שיחת טלפון . ברשת הטלפונית מתנהלים כמובן תהליכים מורכבים יותר . למשל , תהליכים הכוללים כמה מתגים או איור 4 . 3 שיחה בין שני מנויים המחוברים לאותו מתג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר