עמוד:312

4 . 1 המנוי 4 . 1 . 1 מבוא כזכור מן הפרק הקודם , רשת הטלפונים המודרנית מורכבת מארבעה מרכיבים עיקריים : א . יחידת הקצה בבית המנוי – בקבוצה זו נכללים המנוי הביתי והמנוי העסקי כאחת ( מנוי עסקי הוא משרד או מפעל , שמותקן בו מתג פרטי , אשר אליו מחוברים מכשירי הקצה . ( ב . המעגל המקומי לסוגיו השונים ( תשתיות פיזיות ותשתיות אלחוטיות . ( ג . מערכת המיתוג . ד . התמסורת בין המתגים . בפרק הזה נכיר את המנויים הביתיים והמנויים העסקיים של רשת הטלפון המודרנית . אנו מבדילים בין שני סוגים עיקריים של מתגי טלפון מבחינתם הבעלות : מתג טלפון ציבורי – מתג של ספק שירות , כגון " בזק " מתג פרטי – מתג המותקן במשרד או במפעל , שאליו מחוברות יחידות הקצה הנמצאות בחצר הלקוח רשת הטלפון הציבורית מורכבת משני סוגים עיקריים של מתגים : מתג קצה – אליו מחוברים מכשירי הקצה שבבתי המנויים מתג מעבר – אליו מחוברים מתגי קצה השירותים שמספקת רשת הטלפון למנויים נחלקים לשני סוגים עיקריים : שירותי טלפון בסיסיים ( העברת שיחות , משלוח פקס , תקשורת נתונים בעזרת מודם ) שירותים נוספים ( שיחה ממתינה , שיחה מזוהה , עקוב אחרי , שימוש בכרטיסי חיוג ועוד . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר