עמוד:309

בין המתגים הציבוריים , מבחינים בין שני סוגים עיקריים ( ראה איור : ( 4 . 1 מתג קצה End SwitcH ) או – ( End Exchange מתג ציבורי שמחוברים אליו מכשירי הקצה בבתי המנויים . מתג מעבר Tandem Switch ) או – ( Tandem Exchange מתג שמחוברים אליו כמה מתגי קצה . כיום נהוגה בעולם שיטת תיוג הירארכית למתגי טלפון . לפי השיטה הזאת , מתג הקצה הוא ברמה ( Class 5 ) 5 ומתגי הביניים הם , בסדר יורד , ברמה 4 עד רמה , 1 כאשר ביניהם , מתג Class 4 מחובר אל מתג , Class 5 ומתג Class 1 משמש לתקשורת בינלאומית . באיור 4 . 1 מוצג המבנה הסכמתי של הרשת הציבורית . כל מתג קצה באיור מחובר לשני מתגי מעבר , לצורך גיבוי . ברשתות גדולות רבות יש גם חיבור מתג קצה למספר גדול יותר של מתגי מעבר . חיבור ישיר בין שני מתגי קצה , כמתואר באיור , יוצר מסלול חלופי נוסף , המגדיל את אמינות השירות . באיור 4 . 2 מוצגים כמה מכשירי קצה נפוצים ( טלפון , פקס ומודם ) ודרך חיבורם לרשת . בהמשך הפרק נתאר בפירוט כל אחת ממערכות החיבור וסוגי החיבור המוצגים באיור . איור 4 . 1 תיאור סכמתי של רשת הטלפון הציבורית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר