עמוד:299

הטכנולוגיה מאפשרת העברה של מולטימדיה , חוזי , קול ואינטרנט מהיר עד לקצב של 8 מסל " ש מהמרכזת למנוי , ובקצב של עד 768 קסל " ש מהמנוי אל המרכזת ( ראה איור . ( 3 . 21 מכאן נגזרה המילה " אסימטרי " המופיעה בשם " קו מנוי ספרתי אסימטרי . " הסיבה להקצאה הלא סימטרית של רוחב הפס נעוץ בעובדה , שברוב המקרים המשתמש מעביר בערוץ העולה ( כינוי הערוץ מבית המנוי למרכזת ) מידע מועט יחסית כגון שאילתות ובקשות , דואר אלקטרוני וכו , ' בו בזמן שבערוץ היורד ( כינוי הערוץ מהמרכזת לבית המנוי ) עובר הרבה יותר מידע כגון קבצים , משחקים , סרטים וכו . ' באיור 3 . 22 מובא תיאור של חלוקת רוחב הפס בטכנולוגיית . ADSL טכנולוגיית ADSL עושה שימוש במספר אמצעים מתוחכמים כדי להגיע לקצבי העבודה הגבוהים . ראשית , הקו למרכזת לא מגיע ישירות למתג , אלא עובר דרך מפצל ( ראה איור . ( 3 . 20 בצורה זו ניתן לנצל את מלוא רוחב הפס של החוטים , ואיננו מוגבלים ל3400- הרץ כמו בקווים הרגילים . המידע מועבר לא בתדר אחד , אלא מפוזר על פני מספר גלים נושאים , ( Carriers ) כדי להתגבר על הפרעות שעלולות להופיע בתדרים מסוימים מדי פעם . השיטה נקראת , ( Discrete Multi Tone ) DMT Line Code ובעברית " קוד קו דיסקרטי רב צלילי , " הדומה לשיטת ה – Frequency Division Multiplex ) FDM- ריבוב בחלוקת תדר . ( המידע מחולק בין איור 3 . 20 תצורת חיבור מנוי ADSL תפקיד המפצל להפריד בין המידע האנלוגי ( הטלפון ) ובין המידע הספרתי ( המחשב – DSLAM . ( מרבב למנויי ADSL

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר