עמוד:293

מודמים ספרתיים תקן V 90 מגדיר תפקוד מודם העובד בקצב של עד 56 קסל " ש . זהו מודם אסימטרי : בערוץ מעלה ( שידור מהמנוי לכוון המרכזת ) משודר מידע בצורה אנלוגית והוא מוגבל ל 33 . 6- קסל " ש , כבמודמים האנלוגיים העובדים בתקן . V . 34 בערוץ מטה ( מהמרכזת לכוון המנוי , ( הקצב של המודם מגיע עד 56 קסל " ש והוא מועבר בצורה ספרתית , ללא אפנון גל נושא . תקן V . 92 הוא שיפור של תקן . V . 90 על-ידי שיטות מתקדמות לדחיסת מידע , מצליחים לשפר את קצב העברת המידע בערוץ העולה עד ל48- קסל " ש . דחיסת המידע מבוסס על אלגוריתמים שתפקידם לזהות אפשרויות להצגת המידע בצורה מקוצרת . כך , למשל , אנחנו משתמשים בחזקות של 10 במקום לרשום 1 ואחריו הרבה אפסים . בצורה דומה , אחת האפשרויות לדחיסה היא , שהאלגוריתמים מזהים מחרוזות או צירופי תווים החוזרים על עצמם בתוך הקטע , ומציבים במקומם סימן מוסכם שהוא קצר יותר מהצירוף המקורי . בצורה זו ניתן לצמצם את מספר הסיביות שצריך לשדר , וזה שווה ערך להעלאת קצב העברת הנתונים . המבנה הפנימי של המודם תלוי בסוג המפתוח , בטווח המודם , בקצב המודם , באופן השידור לקו ובגורמים נוספים . ברשימה הבאה מובאים מספר מעגלים המצויים בחלק גדול מהמודמים . המבנה הפנימי של המודם באיור 3 . 18 מובא תאור עקרוני של מודם , לכן מופיעים בו רק חלק מהמעגלים המוזכרים להלן . אפנן – תפקידו לאפנן את המידע המשודר לקו גלאי – תפקידו לגלות את המידע הנקלט מהקו מחולל גל נושא – תפקידו לייצר את אות הגל הנושא מעגלי סנכרון – תפקידם לייצר את אות השעון לזיהוי המידע הנקלט מהקו מעגלי סינון – תפקידם למנוע מעבר אותות לא רצויים , ולנחת רעשים שווין – תפקידו לקזז את ההתנהגות של הקו בתלות בתדר , הן בניחות והן בהזזת המופע ( ראה איור . ( 3 . 19 במודם תפקידו להבדיל בין האות המשודר לאות הנקלט מעגל הגברה – תפקידו להגביר את האות המשודר לקו מעגלי גילוי איכות האות הנקלט – תפקידם להחליט אם הגיע גל נושא באיכות סבירה ( נקבע לפי יחס האות לרעש ) מעגל חיוג – תפקידו לחייג לקו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר