עמוד:292

בצורה זו , טכנאי היושב בחדר הבקרה יכול לזהות בודאות את המיקום המדויק של התקלה על-ידי ביצוע מספר בדיקות , המופעלות מרחוק . יחס האות לרעש יחס האות לרעש קובע במידה רבה מאוד את הקצב המרבי לעבודה . ככל שיחס האות לרעש גדול יותר ניתן לשדר למרחקים ארוכים יותר , או בקצבים מהירים יותר . מדוע , אם כך , לא נעלה את עוצמת האות המשודר , ועל-ידי כך נעלה את יחס האות לרעש , ועל-ידי כך יגדל מרחק השידור או סף קצב העברת הנתונים ? הסיבה מדוע איננו עושים זאת נעוצה בעובדה שהמידע עובר דרך כבלים ובהם עשרות ומאות זוגות של חוטים עד שהוא מגיע למרכזת . בין החוטים נוצרים מתחים מושרים , כתוצאה ממעבר זרמים בחוטים , המהווים רעש עבור הערוצים השכנים בהם מושרה המתח . התופעה מוכרת בשם " ערב דיבור " . ( CROSSTALK ) הגברת עוצמת השידור בזוג חוטים אחד תגרום לרעש ביתר החוטים העוברים באותו הכבל . לכן הגבילו בתקנים את עוצמת האות המותרת לשידור . הקשר בין טווח לקצב בין הפרמטרים החשובים של המודם נמנים הטווח המרבי וקצב העבודה המרבי של המודם . למעשה , שני הפרמטרים הנ " ל קשורים ביניהם קשר הדוק . ככל שעולה הטווח יורד הקצב ולהיפך . ביישום מעשי יש חשיבות רבה להבנת קשר זה , המאפשר לעבוד בקצבים מהירים מנתוני היצרן אם מקטינים את הטווח או ניתן להגדיל את הטווח אם מורידים את קצב העבודה . הקשר בין הטווח לקצב מתואר באיור . 3 . 17 איור 3 . 17 תלות הקצב בטווח השידור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר