עמוד:291

כדי לענות לשאלה זו נעזר בתרשים שבאיור . 3 . 16 המפעיל נמצא בצד הרשתות ( המרכזות , ( לכן המודם שבמרכזת נחשב המודם הקרוב , ואילו המודם שליד המנוי נחשב למודם הרחוק . באיור 3 . 16 ב אנו רואים כי קיצרנו בצד המודם המרוחק בין קו השידור לקו הקליטה לכוון הקו . הציוד במרכזת שולח סדרת בדיקה ואם הסדרה חוזרת אליו תקינה , פירושו שהציוד במרכזת והקו לכוון המודם המרוחק ( ליד המנוי ) תקינים . באיור 3 . 16 ג ' בודקים תקינות יחידת הקצה , החיבור למודם , המודם והקו עד למבוא למרכזת . חיבור עניבה לכוון המרכזת כמתואר באיור 3 . 16 ד יבדוק את תקינות החיבור במבוא למרכזת ( המודם הקרוב . ( בדרך כלל נהוג לבצע בדיקות לשני הכוונים בו זמנית כדי לקצר את תהליך איתור מקום התקלה . איור 3 . 16 הפעלת עניבות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר