עמוד:279

, ( Bit Error Rate ) BER בעברית " קצב הסיביות השגויות " הוא מדד לטיב הערוץ . BER = 10 פירושו סיבית אחת שגויה לכל 10 סיביות . בפועל מודדים את טיב הערוץ על-ידי משלוח סדרה ידועה מראש מקצה אחד של הערוץ למשנהו , תוך חזרה עקבית על הסדרה . בצד הקליטה סופרים את מספר הסיביות השגויות ומבצעים את חישוב ערךה . BER- דוגמה : נניח שעובדים בקצב 64000 סל " ש . מבצעים את הבדיקה במשך 24 שעות ומקבלים 1382 סיביות שגויות . החישוב מראה כי : BER = 1382 /( 60 × 60 × 24 × 64000 ) = 2 . 5 × 10 8 בשיטת QAM 16 משתמשים ב3- רמות מתח וב8- מופעים שונים . כדי למנוע טעויות בזיהוי האות , בונים את תרשים המצבים כך שיהיו מרב השינויים ( במופע ובתנופה ) בין שני מצבים עוקבים . הכוונה לכך היא שכל מצב מתאפיין בשני דברים : מופע ותנופה , כדי להבדילו ממצבים אחרים . באיור 3 . 11 מובא תאור עקרוני של שיטת ה . QAM 16- איור 3 . 12 מבהיר את היתרון של שיטה זו לעומת שיטת . 16 PSK שידרנו ב 16 PSK- את הסדרה " 0001 " וקבלנו אות שנראה הכי קרוב ל . " 0010 " - לעומת זאת טעות דומה בשיטת ה QAM 16- לא גורמת לטעות . שידרנו " 0010 " וקיבלנו אות שהוא הכי קרוב ל " 0010 " - ולכן אנו מניחים שאכן זה מה שהתקבל . ניתן לראות כי שיטת ה QAM 16- מקטינה את הסיכוי לטעות , עקב השימוש במספר רמות מתח לעומת רמת מתח אחידה ב . 16 PSK- איור 3 . 12 השוואה בין שיטת PSK ובין שיטת QAM 16

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר