עמוד:276

המופע ואשר נקראו ( Quadruple PSK ) QPSK בעבור ארבעה מופעים , 8 PSK ( או ( PSK 8 עבור שמונה מופעים ואף 16 PSK עבור 16 מופעים שונים . באיור 3 . 10 מובא התיאור של שיטת . QPSK בדומה למה שראינו בהגדלת כמות הרמות ( עוצמות ) ועל-ידי כך הגדלת הM- בשיטת ה , ASK- בשיטת הQPSK- אנו מחלקים מחזור של 360 ° לארבע אפשרויות שהן : עבור סדרה " 00 " המופע של האות המשודר הוא , 0 עבור הסדרה " 01 " המופע של האות המשודר המופע 90 ° וכן הלאה . מצאנו אפוא שיטה להעלות את קצב העברת הנתונים כרצוננו על-ידי הגדלת מספר המצבים . על פי נייקויסט נראה שאין שום מגבלה . האמנם ? מתברר שהעלאת כמות הסיביות המשודרות באמצעות שינוי ( סמל ) יחיד מוגבל . ראשית הוא מוגבל מבחינה טכנולוגית : ככל שעולה מספר האפשרויות המעגלים האלקטרוניים שצריכים לייצר את האותות מסתבכים והולכים . בקליטה הבעיה עוד יותר קשה . אם נשתמש במפתוח זיזת תנופה , למשל , ככל שיש יותר רמות מתח , יותר קשה להבדיל בין רמות סמוכות . אי ידיעת הניחות המשתנה בתלות במרחק העברת הנתונים והרעש , ההולך וגדל עם מרחק השידור , עלולים לגרום בנקל לטעות בניתוח המידע בקליטה . איור 3 . 10 מפתוח QPSK

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר