עמוד:273

פיתוח מודמים בקצבים גבוהים יותר חייב שימוש בטכניקות מתקדמות , מורכבות ומסובכות יותר . הטבלה שלהלן מסכמת את שיטות המפתוח הבסיסיות . טבלה 3 . 1 השוואה בין שיטות המפתוח הבסיסיות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר