עמוד:268

שיטה נוספת לשידור אות מידע ספרתי בקו אנלוגי היא על-ידי אפנון המופע של הגל הנושא . לצורך זה נחוצים שני מופעים " 0 ") ו " 180 " - מעלות ) כדי לבטא את ה " 0 " - הלוגי ואת ה " 1 " - הלוגי . שיטת האפנון הזאת נקראת מפתוח זיזת מופע . ( Phase Shift Keying ) PSK – באיור 3 . 5 ה ' מתואר אות מאופן , PSK המתאים לאות המידע הספרתי שבאיור 3 . 5 א . ' אנו יכולים ללמוד מהאיור כי במצב של מפתוח זיזת מופע לא חל שינוי לא בתנופה וגם לא בתדר של האות המשודר . הדבר היחיד שמשתנה הוא המופע , בין הרמות שהוגדרו . כיצד ניתן לממש בפועל מערכות למפתוח אותות ? כדי לתת תשובה לכך נתבונן באיור . 3 . 6 באיור 3 . 6 א ' אנו רואים מערך עקרוני ליצירת אות מפתוח זיזת תנופה . המתנד יוצר אות סינוסואידלי בתדר של . 1 kHz האות עובר למנחת מבוקר מתח , הנשלט באמצעות אות המידע הספרתי שאותו רוצים לשדר . כאשר האות הספרתי במצב " 1 " הוא גורם למנחת לנחת את אות הסינוס לעוצמה של . 1 V כאשר המנחת מקבל מצב " 0 " הוא מנחת את אות הסינוס לרמה של . 0 . 2 V באיור 3 . 6 ב ' אנו רואים מערך עקרוני ליצירת אות מפתוח זיזת תדר . במערך זה ישנם שני מתנדים , האחד בתדר 600 Hz והשני בתדר . 300 Hz הבורר נשלט באמצעות אות המידע הספרתי שאותו רוצים לשדר . כאשר האות הספרתי במצב , " 1 " הוא גורם לבורר לבחור את אות הסינוס בעל תדר של 600 Hz ומעביר אותו למוצא . כאשר הבורר מקבל מצב , " 1 " הוא בוחר את אות הסינוס בעל תדר של . 300 Hz באיור 3 . 6 ג ' אנו רואים מערך עקרוני ליצירת אות מפתוח זיזת מופע . במערך הזה יש מתנד היוצר אות סינוסואידלי בתדר של . 1 kHz המגבר המהפך בעל הגבר של 1 והופך את המופע ב180- מעלות . הבורר נשלט באמצעות אות המידע הספרתי שרוצים לשדר . כאשר האות הספרתי במצב , " 1 " הוא גורם לבורר לבחור את אות הסינוס בעל המופע , " 0 " ומעביר אותו למוצא . כאשר הבורר מקבל מצב , " 1 " הוא בוחר את אות הסינוס שהוא בעל מופע של 180 מעלות . מערכות הקליטה הן יותר מסובכות בהשוואה למערכות השידור , בגלל הצורך לסנכרן את האות הנקלט ביחס לאות המידע ששודר . לרוב , השעון בקליטה נמצא באותו התדר כמו השעון הנמצא במערכת השידור , ונעזר באות המבוא כדי להסתנכרן לשעון השידור . מנגנון הסינכרון הוסבר בפרק הראשון , " האות הספרתי . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר