עמוד:266

נתייחס קודם לאפשרויות אפנון התנופה , ונראה בהמשך בצורה דומה את היישום עבור אפנון תדר ומופע . אות אנלוגי מאופנן תנופה הוא אות שהעוצמה שלו משתנה כל הזמן בצורה רציפה , בהתאם לאות המידע שמאפנן אותו . נבחר מקרה שבו המידע הספרתי בעל שני מצבים בלבד , המתאימים האחד ל " 0 " - לוגי השני למצב " 1 " לוגי . במקרה זה יש צורך בשתי עוצמות שונות של הגל הנושא . עקרונית ניתן להשתמש בעוצמת אות מסוימת ( למשל 1 וולט ) לבטא " 1 " לוגי והעדר גל נושא ( עוצמה 0 וולט ) כדי לבטא " 0 " לוגי . בפועל לא רצוי שהאות יהיה בעל עוצמה 0 וולט , שמשמעותו העדר גל נושא , ומקובל לשדר במקום זאת אות בעוצמה נמוכה . שידור עוצמה 0 וולט למשך זמן ממושך יכול להתפרש בצד הקולט כהיעדר שידור כתוצאה מתקלה . בתקנים רבים מוסכם כי במצב של העדר מידע ישודר לקו גל נושא בעל עוצמה מתאימה ל " 1 " - לוגי , זאת כדי להבטיח שבצד הקליטה יתקבל כל הזמן גל נושא גם במצב של העדר מידע להעברה . כך ניתן להבחין בנקל בין מצב תקלה למצב העדר העברת מידע . אפנון אות במספר עוצמות מוגבל ומוגדר מראש נקרא מפתוח זיזת תנופה . ( Amplitude Shift Keying ) ASK – מקורו של השם " מפתוח " בהיסטוריה של התקשורת , כאשר השתמשו במפתח לשידור אותות ספרתיים ( למשל מפתח מורס . ( בגלל סיבות היסטוריות נהגו לכנות שידור " 1 " לוגי כMark- ושידור " 0 " לוגי כ . Space- באיור 3 . 5 א ' מתואר אות מידע ספרתי ומתחתיו , בהתאמה , באיורים 3 . 5 ב ' ו 3 . 5- ג ' אותות במפתוח ASK בשתי רמות , האחת עם גל נושא בעוצמה 0 בעבור " 0 " לוגי והשנייה שבה הגל הנושא הוא במצב של " 0 " לוגי בעל עוצמה נמוכה , אך לא . 0 אנו יכולים ללמוד מן האיור , כי במצב של מפתוח זיזת תנופה לא חל שינוי לא בתדר וגם לא במופע של האות המשודר . הדבר היחיד שמשתנה הוא התנופה בין הרמות שהוגדרו . בדומה למפתוח זיזת תנופה , אפשר לשדר אות מידע ספרתי לקו על-ידי אפנון של תדר הגל הנושא . לצורך זה נחוצים שני תדרים : האחד כדי לבטא את ה " 0 " - הלוגי והשני כדי לבטא את ה " 1 " - הלוגי . שיטת האפנון הזאת נקראת מפתוח זיזת תדר . ( Frequency Shift Keying ) FSK – באיור 3 . 5 ד ' מתואר אות מאופן , FSK המתאים לאות המידע הספרתי שבאיור 3 . 5 א . ' אנו יכולים ללמוד מן האיור כי במצב של מפתוח זיזת תדר , לא חל שינוי לא בתנופה וגם לא במופע של האות המשודר . הדבר היחיד שמשתנה הוא התדר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר