עמוד:264

3 . 1 שיטות מפתוח בסיסיות בפרקים הקודמים למדנו שאות נושא מידע הוא אות מאופנן מסוג אפנון תנופה ( AM ) או אפנון תדר . ( FM ) המידע המשודר הוא אות אנלוגי . כיצד מאפננים גל נושא במידע ספרתי ? כדי לענות לשאלה זו עלינו להבין את מהות הבעיה . ניתן לבטא אות סינוס באמצעות הביטוי . A sin (? t + ?) : ניתן לרשום את אות הסינוס גם בצורת : . A sin ( 2 ? ft + ?) מהביטוי הנ " ל אפשר לראות כי הפרמטרים הניתנים לשינוי בגל הנושא כתוצאה מאפנון באמצעות האות הספרתי הם : שינוי התנופה , ( A ) שינוי התדר ( f ) או שינוי המופע . (?) איור 3 . 4 מתאר את ההבדל בין אפנון אות אנלוגי לאפנון אות ספרתי . לאפנון אות ספרתי קוראים מפתוח . ( keying ) כפי שאנו למדים מתוך האיור , בו בזמן שהמידע באות האנלוגי משתנה בצורה רציפה , באפנון הספרתי ישנן מספר אפשרויות מוגדרות בלבד . כך למשל , האות הספרתי המתואר באיור יכול לקבל ארבע עוצמות שונות 3 , 2 , 1 , 0 ) וולטים , ( שני תדרים שונים 300 ) ו600- הרץ ) או ארבעה מופעים שונים בהפרש של 90 מעלות זה מזה ( באיור מוצגות שלוש אפשרויות מתוך הארבע . ( כמובן שאלה רק חלק קטן ממגוון האפשרויות להצגת אות במפתוחים השונים . חישוב לפי הנוסחה של שנון ( 1-7 ) מביא לתוצאה דומה : 2 = ? ? ? ? ? ? C = 29 . 9 kbps C = 3000 × log 2 ( 1 + 1000 ) S / N = 1000 S / N = 30 dB לצרכים של שנות ה , 60- ה70- ואף ה80- של המאה העשרים , הגבלת הקצב ל30- קסל " ש לא היוותה מגבלה . הנתונים עברו בקצבים נמוכים של מספר מאות או של כמה אלפי סיביות לשנייה , כפי שנדרש ברוב השימושים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר