עמוד:263

ספרתי . הרכיב שבאמצעותו מבצעים את המרת האות הספרתי לאות אנלוגי , ובחזרה לאות ספרתי בקצה השני , נקרא מודם . ( modem ) המודם יוסבר בפירוט בהמשך הפרק . תיאור עקרוני של תקשורת באמצעות מודם מובא באיור . 3 . 3 בפרק " האות הספרתי " למדנו כיצד הגדירו מדענים כמו נייקויסט , שאנון והרטלי , את הקשר בין מאפייני התווך האנלוגי לבין הקצב המרבי להעברת מידע ספרתי באמצעות אותו התווך . לפי הנוסחה של נייקויסט קצב העברת הנתונים בקו טלפון בעל רוחב פס של 3000 הרץ , עבור אות בעל שני מצבים " 0 ") או " 1 " לוגי , ( מוגבל ל6000- באוד . ראינו בפרק הראשון כי עבור אות ספרתי בעל שני מצבים נוסחת נייקויסט מצטמצמת ל- R = 2 W ומכאן : R = 2 × 3000 = 6000 baud לפי הנוסחה של שנון-הרטלי , ( Shannon-Hartley ) קצב העברת הנתונים בקו טלפון בעל יחס אות לרעש אופייני של 30 dB ורוחב פס של 3000 Hz מוגבל ל 30 kb / s- ( קילו סיביות לשנייה . ( נציב בנוסחה C = 1 / 3 × 3000 × 30 = 30 kb / s 3 N 1 = ? S : ( 1-6 ) איור 3 . 3 מערך תקשורת עקרוני באמצעות מודם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר