עמוד:261

תשתית חוטי הנחושת נועדה לשרת את רשת הטלפונים , ואיפשרה העברת אותות שמע אנלוגיים בתחום צר , מ300- עד 3400 הרץ , בו בזמן שהאותות המועברים בין המחשבים לבין המסופים הם ספרתיים . ניתן לראות את האות הספרתי כמורכב מאינסוף אותות בתדרים שונים ( ראה איור 2 . 9 בפרק . ( 2 העברת האות הספרתי דרך החוטים משמעותו , שכל ההרמוניות של האות מעל 3400 הרץ ינוחתו מאוד . הדבר מתבטא בעיוות משמעותי של צורת הדפקים . כדי להבין כיצד נוצר העיוות נתבונן באיור . 3 . 2 למען הפשטות סרטטנו אות ספרתי בצורת אות ריבועי מחזורי בתדר . 1 kHz אות כזה , על פי פורייה , מורכב מסינוס בתדר יסודי השווה לתדר האות הריבועי , והרמוניות אי-זוגיות שעוצמתן הולכת ופוחתת ככל שעולים בתדר . אות כזה ניתן לתיאור באמצעות הביטוי הבא : + 1 / nE sin n ? פ ( 3 . 1 ) e = E sin ? + 1 / 3 E sin 3 ? + 1 / 5 E sin 5 ? + בגרף הראשון מסורטט האות ( הגל הריבועי ) כפי שהוא נראה בתלות בזמן . מתחתיו , מתואר אותו האות כפי שהוא נראה בתלות בתדר . רוחב הפס של התווך , המתואר בגרף השלישי , גורם לכך שרק האותות בתדרים 1000 הרץ ו3000- הרץ יעברו , כמתואר בגרף הרביעי . יתר העוצמות ינוחתו מאוד . הצורה הסופית של האות הנקלט , בתלות בזמן , אחרי המעבר בתווך , מתוארת בגרף התחתון . אם כך , העברת אות ספרתי ישירות דרך חוטי הנחושת מעוותת את האות המשודר . בדוגמה המספרית של איור 3 . 2 אפשר לראות , כי ליעד יגיע אות המורכב משני הביטויים הראשונים בלבד , ( E sin ? + 1 / 3 E sin 3 ?) וזאת בגלל מגבלת רוחב הפס של החוטים . לאות יתווספו גם רעשים ומתחים מושרים ( שאינם מופיעים באיור ( 3 . 2 הנוצרים בחוטים כתוצאה מתופעות סביבתיות ( ניצוצות הנוצרים במנועי רכב , ברק , כא " מ מושרה בין החוטים בקטעים משותפים ( תופעה המוכרת בשם " ערב דיבור " או , ( Crosstalk רעש תרמי הנוצר ברכיבים הפסיביים והאקטיביים כאחד וכו . (' ככל שהמרחק בין המסוף למחשב המרכזי גדל , כן גדלים גם עיוות האות וההפרעות , עד כדי סכנה של טעות בזיהוי , דהיינו זיהוי " 0 " לוגי כ , " 1 " - וזיהוי " 1 " לוגי כ . " 0 " - איור 1 . 19 בפרק , 1 מבהיר את מהות הבעיה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר