עמוד:256

אנו רואים כי כל הדק מחובר למעגל שבו מתבצעת פעולת שידור מצד אחד ופעולת קליטה מצד שני . ההדקים מכונים "הדק שידור " ו " הדק קליטה " בהתאם . בעולם התקשורת קיימים גם מרבבים אחרים , שבהם סדר הערוצים ומשך הופעתם אינם קבועים . מרבבים אלה מתאימים בעיקר לתעבורה של אותות מידע של תקשורת נתונים ( מידע המועבר בין מחשבים . ( להבדיל מאות המידע הקולי , המתאפיין בכך שהמידע המועבר הוא בעל קצב פחות או יותר קבוע במשך השיחה , בתקשורת בין מחשבים המידע עובר בפרצים . ( "Bursts" ) יש פרקי זמן שבהם עובר בערוץ מידע רב מאוד ( למשל הורדת קובץ מאינטרנט , ( לעומת פרקי זמן שלא עובר בערוץ כל מידע ( למשל הזמן שהמשתמש מתבונן במסך . ( לכן בסוג כזה של תקשורת , כמות המידע המועבר בערוצים אינה שווה , ונוצר צורך לשנות את צורת העבודה , כדי שלא יקרה שערוצים מסוימים עומדים ריקים בזמן שערוצים אחרים אינם מספיקים להעביר את המידע המצטבר . במילים אחרות , יש לתת עדיפות לערוץ אחד על פני אחרים . העדיפות באה לידי ביטוי , למשל , בהגדלת זמן השידור של ערוץ עמוס . באופן זמני מקצים לערוץ העמוס גם את זמן השידור של ערוצים אחרים , שאינם מעבירים מידע באותו פרק זמן . במקרה זה רוחב הערוץ ( משך הזמן שהערוץ משודר במסגרת ) וסדר הופעת הערוצים אינם יכולים להישמר . מרבבים מסוג זה , היודעים להעביר את המידע בצורה גמישה תוך התאמת קצב הערוץ , נקראים מרבבים סטטיסטיים . תיאור מפורט של התקנים לריבוב בזמן יובא בהמשך , בפרק הדן בטלפוניה ספרתית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר