עמוד:255

עקרונית , ניתן היה להשתמש במעגל דגימה ושמירה יחיד עבור כלל הערוצים . הסיבה לכך שלכל ערוץ יש מעגל דגימה ושמירה נפרד ( במקום ראשית לברור את הערוץ ואחר-כך להשתמש במעגל יחיד של דגימה ושמירה עבור כל הערוצים ) היא הדיוק הנדרש בתהליך . מעגל דגימה ושמירה יחיד לכל הערוצים משמעותו שהקבל צריך להיטען ( או להתפרק ) למתח הערוץ ממתח נתון של ערוץ אחר בכל פעם שמגיע ערוץ חדש . זה עלול ליצור קפיצות מתח גדולות , ולכן תהליך הטעינה ( שבו לא מגיעים אף פעם ל 100 % - של מתח המבוא ) היה גורם לטעות גדולה , לעומת מעגל דגימה ושמירה נפרד לכל ערוץ . באמצעות מעגל בורר ערוץ מקצים לכל ערוץ משך זמן קבוע להעברת הנתונים . המעגל עובר על פני הערוצים בצורה ציקלית , כלומר הוא מעביר ערוץ ראשון , ואחריו ערוץ שני , שלישי וכן הלאה , וחוזר לראשון . מעגל כימוי וקידוד הופך את המתחים שנדגמו מהערוצים לאות ספרתי בצורת מסגרת , כפי שהוסבר לעיל . ניתן להשתמש במערכת תקשורת T . D . M . להעברת אותות ספרתיים בכל שיטת אפנון . ( PPM , PWM , PAM ) ואולם , שיטה זו מתאימה במיוחד לאותות . PCM המרבב מבצע שתי פעולות : פעולת ריבוב של ערוצים ספרתיים בקצב נמוך לקצב גבוה ואת הפעולה ההפוכה של פירוק הערוץ בקצב גבוה לערוצים בקצב נמוך . ( Demultiplexing ) מקובל לקרוא להדקי הקצב הנמוך בכינוי "Trib " ולהדקי הקצב הגבוה בכינוי . "Aggregate " איור 2 . 8 מתאר את המבנה של מרבב . איור 2 . 8 מבנה של מרבב TDM

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר