עמוד:254

בעלי מאפיינים אקראיים . בדרך-כלל , הערוץ הראשון מנוצל להעברת אותות הסנכרון , ושאר הערוצים מעבירים מידע . בצורה זו ניתן לזהות בקליטה מתי מופיע כל אחד מערוצי התקשורת ששודרו . ההתקן שבאמצעותו מבצעים את פעולת הריבוב נקרא מרבב . ( multiplexer ) המסגרת קשיחה , זאת אומרת הזמן המוקצב לכל ערוץ בתוך המסגרת הוא זמן קבוע , וסדר הופעת הערוצים נקבע מראש ולא משתנה . מקובל לכנות את פרק הזמן של הופעת הערוץ במסגרת בשם חריץ זמן . ( time slot ) איור 2 . 7 מתאר מבנה עקרוני של מערכת תקשורת . TDM איור 2 . 7 מבנה של מערכת TDM איור 2 . 6 ריבוב אותות בזמן ( TDM )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר