עמוד:251

2 . 4 סיכום השיטות לאפנון ספרתי טבלה 2 . 1 משווה בין השיטות השונות לאפנון ספרתי , וסוקרת את היתרונות ואת החסרונות של כל אחת משיטות . 2 . 3 אפנון דופק מקודד ( PCM ) עקרונות אפנון דופק מקודד הוסברו כבר בפרק הקודם . בשיטה זו אין גדלים אנלוגיים ; אות הדפקים וגם המידע ( המתבטא בקידוד האות ) שייכים שניהם לעולם הספרתי . שיטה זו היא השיטה הנפוצה ביותר כיום בתקשורת הספרתית . האות האנלוגי מתורגם לקוד שיכול להיות קוד בינארי או . BCD בנוסף , קיים הקידוד של האות המשודר לערוץ התקשורת . טבלה 2 . 1 השוואה בין השיטות לאפנון ספרתי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר