עמוד:247

בפרק הזה נלמד את העקרונות לאפנון ולריבוב האותות הספרתיים . בהמשך , בסעיף , 2 . 7 נסביר מהו ריבוב . באיור 2 . 1 א מוצגת העברת אותות בדידים , ללא ריבוב , בין מרכזי התקשורת . הביטוי CH מסמל ערוץ תקשורת . ( Channel ) האמצעי להעברת התקשורת הוא זוג חוטים שזורים , ובמקרה שהמרחק גדול , חייבים להוסיף בדרך תחנות ממסר להגברת האות . באיור 2 . 1 ב הערוצים השונים מרובבים יחד , ומשודרים בין מרכזי התקשורת תוך שימוש בסיב או בכבל יחיד . במקרים מסוימים , כאשר כמות הערוצים אינה גדולה , והמרחק בין המרכזיות מאפשר תקשורת ללא ממסרים , ניתן להעביר את האות המרובב באמצעות חוטים שזורים . מגבלות השימוש בחוטים שזורים יפורטו בפרק . 3 איור 2 . 1 העברת מידע בין מרכזי תקשורת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר