עמוד:244

שאלה 1 . 10 השווה בין התכונות של תקשורת אנלוגית ובין התכונות של תקשורת ספרתית . מנה את היתרונות ואת החסרונות של כל אחת משיטות התקשורת האלה . שאלה 1 . 11 אות ספרתי נתון על-ידי : . 0110100011 סרטט את צורת האות המשודר בערוץ בקידוד RZ ובקידוד . NRZ שאלה 1 . 12 הסבר מהי שגיאת הכימוי ומהו רעש הכימוי . שאלה 1 . 13 הסבר כיצד ניתן למזער את שגיאת הכימוי מבלי להגדיל את מספר הרמות . שאלה 1 . 14 נתון ערוץ תקשורת בעל רוחב סרט של 10 kHz ויחס אות לרעש של . 30 dB חשב את הקצב המרבי של תקשורת ספרתית בערוץ לפי שאנון ולפי שאנון-הרטלי . שאלה 1 . 15 אות ספרתי בינארי משודר בערוץ תקשורת בעל רוחב פס של 4 kHz בקידוד . NRZ חשב מהו קצב התקשורת המרבי האפשרי בערוץ על פי נייקויסט ? בטא את התוצאה בבאוד ובסל " ש . שאלה 1 . 16 קצב השידור של אות ספרתי בערוץ התקשורת הוא . 1200 Baud מהו קצב האות המשודר בסל " ש אם ידוע שמספר המצבים האפשריים הוא . 32 שאלה 1 . 17 נתון ערוץ תקשורת בעל רוחב פס של 3 kHz ויחס אות לרעש של . 36 dB מספר המצבים האפשריים של האות המשודר בערוץ הוא . 16 חשב את הקצב המרבי של תקשורת ספרתית בערוץ לפי שאנון , לפי שאנון-הרטלי ולפי נייקויסט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר