עמוד:242

כאשר מעבירים מידע שהוא אות אנלוגי בתקשורת ספרתית , מתרחשים התהליכים הבאים : בשידור : – דגימה : דגימה של אות המידע האנלוגי במרווחי זמן שווים – כימוי : חלוקת רמת האות לתת-רמות מתח והקצאת תת-רמה לכל דגימה – קידוד : תרגום רמת האות המתקבלת בתהליך הכימוי לקוד בינארי – שידור האות לקו התקשורת בקליטה : – דגימת האות הנקלט לגילוי האות המקודד – הפיכת האות המקודד לאות אנלוגי מדורג – סינון רעשים ו " החלקת " צורת האות לשחזור האות האנלוגי המקורי למדנו מהם הגדלים המשמשים להגדרה של קצב העברת הנתונים בקו התקשורת : הבאוד והסל " ש . למדנו את המשפטים הקושרים בין תכונות הקווים האנלוגיים ובין הקצב המרבי שניתן להשתמש כדי להעביר נתונים ספרתיים : חוק נייקויסט וחוק שאנון-הרטלי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר