עמוד:238

הגורם לעיוות אות ספרתי כתוצאה מהעברה בתווך נעוץ ברוחב הפס של התווך . על פי פוריה , ( FOURIER ) אות ספרתי ניתן לתיאור כאוסף אינסופי של אותות סינוסוידאליים בתדרים שונים . תשתיות טלפוניה המשמשות כתווך להעברת האותות מעבירות אותות שהם בתחום רוחב פס של 300 עד 3400 הרץ , ומנחיתות אותות מחוץ לתחום תדרים זה . כל ההרמוניות של האות שהתדר שלהם גבוה מ3400- הרץ מונחתים משמעותית . לכן האות הספרתי מושהה ו " נמרח " כתוצאה מהמעבר בתווך . בנוסף , כפי שהוסבר לעיל , נוספים אליו רעשים המגבילים מאוד את טווח השידור שבו ניתן להבדיל בוודאות בין " 0 " ל " 1 " - לוגי . השאלה המרכזית שעמדה בפני המדענים הייתה , כיצד לקשור בין מאפיינים של תווך להעברת מידע אנלוגי ובין הקצב המרבי האפשרי להעברת מידע ספרתי , תוך שימוש באותו התווך . מספר מדענים הגדירו את הקשר בין הקצב להעברת נתונים ספרתיים בקו אנלוגי ובין המאפיינים של קו התקשורת . נייקויסט ( Nyquist ) הגדיר את הקשר בנוסחה הבאה : ( 1-3 ) R = 2 W Log M כאשר : ( Rate ) R הוא קצב הסמלים המועברים בקו בבאוד ( Bandwidth ) W ( Baud ) הוא רוחב הפס של הקו בהרצים M ( Hz ) הוא מספר המצבים האפשריים השונים שבהם ניתן לתאר את האות הספרתי בנוסחה של נייקויסט חסרה התייחסות לטיב הקו , המתבטא ביחס האות לרעש . לעומת זאת יש התייחסות למספר המצבים המתארים את האות הספרתי . אפשר לראות את המספר M כגודל המתאר את הקשר בין הקצב בבאוד לקצב בסל " ש . אם המידע מועבר בתווך בצורה בינארית כ -0 " - ים " ו -1 " - ים " אזי יש לנו שני מצבים בלבד . הקצב בבאוד במקרה פרטי זה שווה לקצב בסל " ש . אנו רואים כי : ( 1-4 ) R ( bps ) = Log M R ( baud ) כפי שנראה בהמשך , בפרק " תקשורת ספרתית בערוץ אנלוגי M , " יכול לקבל ערכים שהם חזקות של הספרה . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר