עמוד:236

מקובל לראות בקצב של 64000 סל " ש קצב בסיסי . הקצבים מתחת ל64000- זכו לכינוי תתקצבים , ( Subrate ) בו בזמן שהקצבים מעל 64000 זכו לכינוי קצבי-על . ( Superate ) מאין באו קביעות אלו ? בהנחה שתדר הדיבור אינו עולה על 4000 הרץ , במערכות להעברת אות מידע קולי בצורה ספרתית נקבע תדר דגימה ( על פי נייקויסט ) של 8000 הרץ . כל דגימה מקודדת למילה בת 8 סיביות , כך שמתקבל תדר של אות ספרתי 64000 סל " ש . 8000 × 8 = 64000 התקנים לעיבוד אות מידע אנלוגי לאות ספרתי היו קיימים עוד לפני שהתחילו להשתמש בתקשורת ספרתית להעברת נתונים . באופן טבעי , התאימו בין קצבי העברת הנתונים לקצב של 64000 סל " ש , שכבר היה בשימוש . לכן הקצב של 64000 סל " ש שימש כאבן יסוד לבניית הקצבים האחרים , הנמוכים והגבוהים גם יחד . רשת הטלפונים , המהווה את האמצעי העיקרי להעברת מידע אות שמע , מאפשרת העברת אותות בתחום פס צר , מ300- עד 3400 הרץ . תחום זה מתאים לדרישות העברת המידע האנלוגי המצוי בקול האנושי . בתקשורת ספרתית האותות הם ספרתיים , לכן העברת אותות ספרתיים תוך שימוש בתשתיות טלפוניה יצרה בעיה . העברת אות ספרתי דרך חוטי הנחושת גורמת לעיוות האות , בגלל רוחב הפס הצר של חוטי הנחושת , כפי שיוסבר בהמשך . בנוסף לעיוות נוצרים בחוטים גם רעשים ומתחים מושרים כתוצאה מגורמים שונים . החוטים נמצאים בכבלים שבהם עוברים עשרות או מאות זוגות של חוטים . לפי חוק פאראדיי , ( Faraday ) כתוצאה מהשדות המגנטיים המשתנים , הנוצרים עקב זרימת זרם במוליך אחד , ייווצר כא " מ מושרה במוליכים האחרים הנמצאים בקרבתו . כדי שההשפעות האלה יהיו קטנות , שוזרים את החוטים , אך הן קיימות , ומשמעותן רעשים . רעשים נוצרים גם בגלל תופעות המתרחשות בסביבת החוטים , כגון התנעת מכוניות או ניצוצות בקווי מתח בינוני וגבוה . ככל שהמרחק להעברת המידע גדל , גדל גם עיוות האות עד כדי סכנה של זיהוי שגוי , דהיינו זיהוי " 0 " לוגי כ " 1 " - וזיהוי " 1 " לוגי כ . " 0 " - איור 1 . 19 מבהיר את מהות הבעיה . באיור 1 . 19 א מתוארת השפעת המרחק על תצורת דופק משודר , ללא רעשים . ניתן לראות כי יש גם ניחות של האות המקורי , גם השהיה וגם עיוות , כתוצאה של ניחות ההרמוניות הגבוהות . באיור 1 . 19 ב מתוארת תצורת האות המתקבל בקו אחרי מרחק רב כתוצאה משידור גל ריבועי בתוספת רעשים מצטברים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר