עמוד:235

1 . 7 תקשורת ספרתית בערוץ רועש במהלך הפרק הזכרנו מושגים כגון סיבית ו ? ית . מושגים אלה משמשים בעולם התקשורת הספרתית כדי להגדיר כמויות של מידע ספרתי . גדלים אלה משמשים גם כדי להגדיר גודל של זיכרונות ספרתיים . העברת הנתונים באותות ספרתיים נמדדת ברוב המקרים באמצעות מספר הסיביות המועברות בערוץ התקשורת במשך שנייה אחת . את המהירות או קצב ההעברה מודדים : – בסל " ש = סיביות לשנייה bps = bit / second or bit per second ) או – ( b / s קסל " ש = קילו סיביות לשנייה kbps ) או – ( kb / s מסל " ש = מגה סיביות לשנייה Mbps ) או ( Mb / s היחס בין הגדלים השונים הוא Mbps = 1000 kbps = 1000000 bps 1 : גודל אחר למדידת קצב העברת הנתונים הוא הבאוד . ( baud ) כפי שיוסבר בפירוט בפרק " תקשורת ספרתית בערוץ אנלוגי , " המידע הספרתי משודר בערוץ התקשורת בצורת סמלים שונים , כאשר כל סמל שווה-ערך למספר סיביות . כסמל יכול לשמש למשל שינוי במופע , בתדר או בעוצמת האות המשודר , או שילוב כלשהו של הפרמטרים האלה . מספר הסמלים המשודר בשנייה אחת נקרא באוד . לעולם יתקיים הקשר , R ( baud ) ? R ( bps ) כאשר R הוא הקצב ( rate ) של העברת הסיביות . כדי לדייק יותר , נכתוב : ( 1-2 ) R ( bps ) = 2 R ( baud ) כאשר I הוא מספר שלם גדול או שווה ל . 0- לפי הנוסחה רואים כי אם הקצב בערוץ התקשורת הוא למשל 300 באוד , הקצב בסל " ש יכול להיות 2400 , 1200 , 600 , 300 וכו , ' אבל לא יכול לקבל ערכים אחרים שאינם מהווים כפולה בחזקה של 2 של הקצב בבאוד . בפועל , הקצבים בבאוד או בסל " ש אינם יכולים לקבל כל ערך שנרצה . להלן נתונים קצבים סטנדרטיים המותרים על פי התקן . קצבים מותרים למשל הם ( בסל " ש 64000 , 56000 , 38400 , 28800 , 19200 , 14400 , 9600 , 7200 , 4800 , 3600 , 2400 , 1800 , 1200 , 900 , 600 , 450 , 300 , 225 , 150 , 75 : ( וכפולות של . 64000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר