עמוד:233

התשובה הראשונה לשאלה זו היא שהחישוב שעשינו נכון לגבי רמת אות מרבית . כאשר האות האנלוגי הנדגם בשיאו , נקבל טעות של עד מדרגה אחת מתוך , 256 כלומר שאם האות ברמה שבין 255 ובין , 256 נקבל . 255 אבל מה קורה לשגיאה אם אות המידע נמצא במדרגה השנייה מתוך ה ? 256- במקרה זה הטעות המרבית היא של מדרגה אחת מתוך , 2 כלומר נקבל כטעות את ה6- דציבל שחישבנו קודם . תשובה שנייה לשאלה הזו היא שאיננו מעוניינים לעבוד על גבול אבחנת איכות השמיעה של האוזן . יש לזכור שבתהליך יש גם שגיאות נוספות . בעיית רעש הכימוי בעוצמות נמוכות של אות המבוא , כפי שראינו בדוגמה שלעיל , היא בעיה חמורה , המחייבת פתרון . אחד הפתרונות האפשריים , למשל , הוא הגדלת כמות הרמות בתהליך הכימוי מ256- ל512- או . 1024 פתרון כזה הוא אפשרי , אבל מייקר מאוד את עלות התקשורת . לכן חיפשו פתרון שישאיר את כמות הרמות על , 256 ובכל זאת ייתן מענה לבעייה של רעש הכימוי בעוצמות נמוכות של אות המידע . כיצד עושים זאת ? החישובים שעשינו לחישוב רעש הכימוי עבור 256 רמות המתאימות למילה בינארית של 8 סיביות היו נכונים , בהנחה של חלוקה ליניארית של עוצמת אות המבוא . במילים אחרות , כל המדרגות שוות בגודלן . אם נרצה פילוג שונה של חלוקת הרמות , אשר מקטין את רעש הכימוי בעוצמות אות נמוכות ומגדיל אותו בעוצמות הגבוהות של אות המבוא , נצטרך לבצע פילוג אי-ליניארי של המדרגות . בעוצמות אות מבוא נמוכות נשתמש במדרגות קטנות , ואילו בעוצמות הגבוהות נשתמש במדרגות גדולות . אמנם השיפור בהקטנת הרעש בעוצמות אות נמוכות בא על חשבון העוצמות הגבוהות , אבל ממילא האוזן אינה מבחינה בכך . בצורה זו מצליחים להשיג שיפור ניכר בהפחתת רעש הכימוי , על-ידי יצירת חלוקה שווה יותר של הרעש על פני העוצמות השונות , מבלי להגדיל את מספר המדרגות . התוצאות מוצגות באיור . 1 . 18 בעולם קיימים שני סטנדרטים לכימוי לא ליניארי : הראשון ידוע בשם חוק , ( A law ) A המיושם בישראל ובאירופה ומופיע בהמלצות , ( Union-Telecom International Telecommunication ) ITUT שהוא אחד מגופי התקינה המובילים בתחום התקשורת . השני ידוע בשם חוק , ( 5 law ) 5 והוא מיושם בצפון אמריקה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר