עמוד:232

בנוסחה זו v הוא המתח הרגעי של הקבל בזמן הטעינה , v ( t ) הוא מתח אות המבוא ברגע הדגימה , V הוא מתח הקבל לפני התחלת הדגימה ו- ? הוא קבוע הזמן של המעגל . מאחר שקבוע הזמן גדול מאפס ( כי הקבל נטען דרך רכיב מיתוג בעל התנגדות קטנה אך לא אפסית ) ומשך הטעינה t הוא קטן מאוד , ברור כי הקבל אף פעם אינו יכול להגיע למתח המבוא . מאידך גיסא , טעות זו אינה משתנה כל עוד זמן הדגימה נשאר קבוע ; היא ניתנת לחישוב ולכן ניתן לקזז אותה . במילים אחרות , טעות זו איננה מהווה גורם לשגיאה בתהליך עיבוד האות הספרתי . בפעולת הכימוי נוצרת שגיאה מכך שתוחמים את רמת אות הכניסה לתת-תחומים , ומגדירים לכל ערך של אות מבוא ערך לאחר הכימוי , על פי התחום שבו הוא נמצא . שגיאת הכימוי מוגדרת כהפרש בין ערך האות המקורי במבוא המעגל ובין הערך שהוגדר לו בתהליך הכימוי . באיור 1 . 11 ראינו את הסיבה לשגיאת הכימוי . כיצד משפיעה שגיאת הכימוי על אות המידע ? מחקרים שנעשו לבדיקת הרגישות של אוזן האדם לשינויים באות הנקלט העלו כי האוזן כמעט ואינה מבחינה בשינוי באות בטווח שינוי תדר של עד 10 % ובטווח שינוי עוצמה של פי שניים , 20 log 2 ) שהם 6 דציבל או 20 log ( 1 / 2 ) שהם ? 6 דציבל , עבור חצי עוצמה . ( תוצאות המחקר באו לידי ביטוי , בין היתר , בהגדרת המושג " רוחב פס , " וקבעו את הסטנדרטים לחלוקה של רמת האות בתהליך הכימוי . נבדוק מהי רמת הרעש ביחס לאות המידע . במערכות טלפוניה העובדות בשיטת PCM כל דגימה מתורגמת לבית ( Byte ) אחד , שהוא שווה ערך ל8- סיביות . ב8- סיביות יש 256 אפשרויות שונות , המתאימות ל256- רמות מתח שונות . טעות של מדרגה אחת פירושה : 20 log ( 1 / 256 ) = ? 48 dB התוצאה טובה בהרבה ממה שהצבנו לעצמנו כמטרה . כדי להגיע ל6- דציבל , על פי החישוב שלעיל , די ב2- מדרגות בלבד . מדוע , אם כך , עובדים עם 256 מדרגות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר