עמוד:228

ממצב " 0 " ל " 1 " - ולהיפך לא מתבצעים בזמן אפס , לכן , סביר להניח שבפועל יהיו יותר משתי שגיאות בכל שנייה . יהיו מקרים שבהם הדגימה תתבצע במעבר בין מצב למצב , וזהו מצב לא רצוי , שעלול להוסיף שגיאות נוספות . איור 1 . 16 מבהיר את הבעיה . במקרה הראשון הדגימה היא בזמן המעבר בין סיבית לסיבית . במקרה השני התדר של השעון הדוגם בקליטה קטן מקצב הגעת הסיביות , ולמרות שהתחלנו לדגום באמצע הסיבית , בתוך זמן קצר מגיעים לדגימה בזמן המעבר בין הסיביות . דגימה נכונה מובטחת רק כאשר מקפידים לדגום באמצע הסיבית ומתקיים סנכרון מלא בין אות המבוא ובין שעון הדגימה . מכאן חשיבות הסנכרון בין השעונים בשידור ובקליטה . איור 1 . 16 אפשרויות דגימה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר