עמוד:225

1 . 4 . 1 קידוד האות לקו יש להבדיל בין קידוד האות לאחר פעולת הכימוי לבין פעולת הקידוד בשידור האות לתווך ( קו . ( הצורה הפשוטה ביותר לקידוד האות הספרתי לקו היא לייצג ערך בינארי " 1 " על-ידי רמת מתח גבוה , וערך בינארי " 0 " באמצעות רמת מתח . " 0 " שיטת קידוד זו נקראת . ( NON RETURN TO ZERO ) NRZ בשיטת NRZ האות הספרתי משודר לקו כפי שהוא . להבדיל משיטת , NRZ קיימת שיטת . ( RETURN TO ZERO ) RZ בשיטה זו ערך בינארי " 1 " מיוצג באמצעות רמת מתח , " 1 " היורדת לרמת " 0 " באמצע הדופק . רמת " 0 " מיוצגת על-ידי רמת מתח . " 0 " שתי השיטות מתוארות באיור . 1 . 14 מדוע יש צורך בקידוד האות לקו , ומדוע לא ניתן להסתפק בשיטת NRZ ולשדר את האות כפי שהוא ? התשובה טמונה בהבנה של מכלול הבעיות הכרוכות בהעברת המידע בתקשורת ספרתית . נדון בבעיות אלה כאשר נעסוק בשחזור האות בהמשך הפרק . איור 1 . 13 תרשים מלבנים המתאר הפיכת אות אנלוגי לאות ספרתי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר