עמוד:203

פרק 1 האות הספרתי מבוא אות מידע הוא אות המשתנה בצורה אקראית , לא מחזורית , בניגוד לאותות מחזוריים , החוזרים על עצמם ואשר הם בעלי מאפיינים קבועים הניתנים להגדרה . אם נתייחס למידע המועבר בקטע כתוב , למשל , נוכל להגדיר מספר סופי של אותיות וסימנים המרכיבים את המילים ואת המשפטים 22 ) אותיות , ועוד כמה סימני פיסוק , ( אבל , הם לעולם לא יחזרו על עצמם באופן הניתן להגדרה או לחיזוי מראש . הופעתם בתוך הקטע היא אקראית . בצורה דומה נתבונן בתמונת מחשב , המורכבת ממספר מוגבל של צבעים או גוונים . גם כאן מספר היסודות המרכיבים את התמונה ( הצבעים והגוונים ) מוגבל , אבל החזרה עליהם בתוך התמונה היא אקראית . אותות המידע האנלוגיים , שאותם הכרנו בפרקים הקודמים , משתנים בצורה רציפה . לעומתם , האותות הספרתיים מתאפיינים בהיותם מורכבים מדפקים . צורתו של הדופק הספרתי שונה באופן מהותי בהשוואה לאות האנלוגי הרציף , שיש בו שינויים אך אין בו קפיצות מתח . באיור 1 . 1 שלהלן מתואר אות אנלוגי ומתחתיו , לצורך השוואה , אות ספרתי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר