עמוד:197

הצרכן מדבר לתוך המשדר ( מיקרופון . ( מעגל התיאום ההיברידי ( גשר מאוזן ) מונע כמעט כליל מעבר הקול למקלט ( אזנייה ) של המשתמש . למעשה , המעגל אינו מאוזן בשלמות בכוונה תחילה , וזאת , כדי לאפשר שמיעה עצמית חלשה , שתוכיח למשתמש שהמעגל " חי . " אות השמע של הדובר מועבר על-ידי הקו אל המרכזת המקומית באמצעות שנאי , המבטל את רכיב הזרם הישר . אות השמע המגיע מן הקו עובר , באמצעות השנאי ההיברידי , אל המקלט , ולאוזנו של המאזין . קבוצה מסוימת של קווי צרכנים תאוגד לכבל לא גדול , וזה מצידו יאוגד עם כמה כבלים דומים , ליצירת כבל גדול , המגיע ( קבור בקרקע ) אל המרכזת , כמתואר באיור . 6 . 11 אורכו של מעגל צרכן אופייני הוא 4–3 ק " מ . איור 6 . 11 איגוד קווים איור 6 . 10 מעגל הצרכן subscriber's loop –

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר