עמוד:188

הנוהג ברכב בכביש החוף , מתל אביב לחיפה , יכול להתנסות במעבר בין תחנות הממסר . בתל אביב יהיה מקלטו מכוון , למשל , לקליטת גלגל " צ בתדר . 91 . 8 MHz כאשר יתקרב לחדרה , מרחק 50 ק " מ מתחנת השידור , יחוש שהקליטה מתקלקלת במהירות . זאת , מכיוון שהגיע עד אופק השידור של תחנת השידור בתל אביב . לכן הוא ינסה להיכנס לתחום השידור של תחנת הממסר בחיפה , על-ידי כיוון תדר המקלט לתדר 102 . 3 MHz ( ראה איור . ( 6 . 5 גלי קרקע עתה נשאלת אם-כן השאלה , איך הצליח מרקוני , לפני מאה שנה , לקלוט בקנדה את ששידור עמיתו מאנגליה , מרחק אלפי קילומטרים משם ? הלא האופק , כפי שראינו , מגביל את קו הראייה לעשרות קילומטרים ולא יותר . זה גם מה שחשבו מדענים לפני הניסוי של מרקוני , שבו התברר כי גלי רדיו יכולים להתפשט לאורך פני כדור הארץ . גלים שיש להם התכונה הזו נקראים גלי קרקע . ( ground waves ) גלי הקרקע מתפשטים היטב במקומות שבהם פני כדור הארץ מוליכים , כמו למשל האוקיינוס , המכיל גם מים וגם מלח , שהינם מוליכים טובים . זו הסיבה שהשידור של מרקוני , שהתבצע מעבר לאוקיינוס האטלנטי היה מוצלח . הפסדי ההספק של גלי קרקע גדלים במהירות עם גידול התדר . לפיכך לא נהוג להשתמש בגלים אלה מעבר לתדר של . 2 MHz בפרק 3 ( טבלה ( 3 . 1 ראינו שתחום זה כולל את תחום התדרים הנמוכים והבינוניים . לנוחותכם מוצגת טבלה דומה גם בטבלה 6 . 1 להלן . בסקירת תולדות הרדיו ( סעיף ( 6 . 1 . 1 רואים בתחילת שידורי הרדיו היתה אמנם בתדר נמוך , . 100 kHz אם הספק המשדר גבוה דיו , אפשר להקיף את כל כדור הארץ בעזרת תחנת שידור אחת . היתרון של גלי קרקע הוא שאינם מושפעים משינויי מזג האוויר . כיום משתמשים בשידורי רדיו ימיים צבאיים בתדר , 18 kHz ובהספק שידור של , 1 MW בגלל הצורך בטווחים גדולים ובאמינות קשר גבוהה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר