עמוד:185

תחילה , נדון במגבלת האופק ( horizon limit ) הנובעת מעקמומיות כדור הארץ , כמתואר באיור . 6 . 3 תורן השידור באיור 6 . 3 מתנוסס לגובה . h הוא משדר אל האופק במרחק . d לצורך העניין אנו מניחים שהגלים מתפשטים בקווים ישרים , ולפיכך כל מקלט שיימצא מעבר לאופק לא יקלוט את השידור . רדיוס כדור הארץ מסומן . R עלינו לחשב מהו המרחק לאופק , , d באמצעות R וh- ( בעזרת משפט פיתגורס : ( d + R 2 = ( R + h ) = R + 2 hR + h = R + h ( 2 R + h ) ? R + 2 hR הקירוב האחרון נעשה מפני שמתקיים : h << R כידוע , . R = 6 , 400 km לכן : ? dh ?? d ? 2 hR = 2 h ? 6400 = 80 2 h בנוסחת הקירוב הזו h וd- מבוטאים בקילומטרים . דוגמה 6 . 1 נתייחס לתורן המתואר באיור , 6 . 2 שבו גובה האנטנה הוא . h = 100 m = 0 . 1 km נקבל : ? = 80 2 ? 0 . 1 = 35 . 8 km איור 6 . 3 מגבלת האופק בקו ראייה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר