עמוד:179

שאלה 5 . 10 עבור אות הFM- בשאלה : 5 . 9 א . מהו מספר פסי הצד המשמעותיים לפי ? 1 % ולפי ? 10 % ב . מהו רוחב הפס לפי כל אחת מאמות-המידה ? ג . חשב את רוחב הפס לפי נוסחת קרסון . ד . סרטט את ספקטרום אות הFM- הכולל רק פסי צד משמעותיים לפי . 1 % שאלה 5 . 11 תנופת האות המאפנן בשאלה 5 . 9 קטנה ל . 2 V- אם רוצים לשמור על רוחב הפס של אות ה , FM- כיצד יש לשנות את תדר האות המאפנן ? הנח שבקבוע האפנון אינו משתנה . שאלה 5 . 12 משדר FM מבוסס על מתנד מבוקר-מתח , שאופיין המעבר שלו מתואר באיור . 5 . 6 אות המידע הוא סינוסואידלי , התדר שלו הוא 1 kHz ותנופתו . 1 V כדי לקבל משדר בתדר , 150 MHz מכפילים את תדר אות הFM- במוצא הVCO- פי . 30 א . מהי סטיית התדר במוצא ה ? VCO- ב . מהי סטיית התדר במוצא המשדר ? ג . מהו רוחב הפס במוצא המשדר ? שאלה 5 . 13 א . מהו תדר הבבואה של התחנה ב , 88 MHz- ברדיו ? FM ב . האם תדרי הבבואה שמצאת בסעיף א ' נמצאים בתחום הקליטה של מקלט הרדיו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר