עמוד:177

לסיכום , נתאר תרשים מלבנים עקרוני של רדיו-טרנזיסטור , AM / FM כגון אלה הנישאים ביד או מותקנים ברכב . התרשים מתואר באיור . 5 . 17 שים לב , הקו המרוסק העובר במגברי הRF- ובמתנדים המקומיים , מציין קשר מכאני בין כל הכוונונים הללו ; למעשה כל הכוונונים האלה מתבצעים בו-זמנית בשעה שאנו מסובבים את בורר האפיקים ( כפתור . ( TUNE הבורר AM / FM מספק מתח למעגלים המתאימים , ומנתב את אות המידע ( שמע ) למגבר השמע , בהתאם . איור 5 . 17 תרשים מלבנים עקרוני של רדיו-טרנזיסטור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר