עמוד:176

דוגמה 5 . 9 איור 5 . 16 מתאר חלק ממקלט רדיו , FM המכוון לקליטת שידורי " קול השלום " בתדר ; 100 MHz המתנד המקומי , שהוא מתנד מבוקר-מתח , מקבל מתח 6 V ומפיק תדר . 110 . 7 MHz נניח שבגלל טלטולי הספינה המשדרת , תדר השידור השתנה ל . 100 . 1 MHz- במוצא הערבל , נקבל תדר . 110 . 7 ? 100 . 1 = 10 . 6 MHz שינוי זה גורם לירידת המתח במוצא המסנן מ 6 V- ל . 4 V- ירידת מתח זו במבוא הVCO- משנה את התדר שלו ל , 110 . 8 MHz- כך שלאחר המרת התדר נקבל שוב . 110 . 8 ? 100 . 1 = 10 . 7 MHz עד כה עסקנו במבנה הכללי של מקלט , והתמקדנו בעיקר במקלט הסופר-הט , שהוא הסוג הנפוץ ביותר . הרעיון המרכזי במקלט זה הוא להמיר כל תדר נקלט לתדר קבוע , ( f ) ולרכז את הסינון בדרגה אחת קבועה – היא דרגת ה . IF- הכרנו גם את המונחים המאפיינים מקלט : רגישות , ברירות , רוחב פס ועיוותים . למדנו מהם על ההבדלים העיקריים בין המבנה של מקלט AM לבין המבנה של מקלט : FM אלה מתבטאים בגלאי ובסוגי מעגלים האופייניים לכל שיטת אפנון ; בקרת הגבר אוטומטית ל , AM- ובקרת תדר אוטומטית ומגבל ל . FM- איור 5 . 16 דוגמה לפעולת AFC ( כל המספרים ב ( MHz-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר