עמוד:174

5 . 5 . 4 בקרת תדר אוטומטית במקלט , FM שבו אות המידע מועבר בעזרת שינויי תדר של הגל הנושא , יש חשיבות רבה לשמירה על יציבות תדר הגל הנושא . כאשר המתנד המקומי ( ראה איור ( 5 . 6 ממומש בעזרת מעגל , LC קשה להשיג יציבות תדר מספקת בתדרים גבוהים ( בסביבות , 100 MHz למשל , עבור מקלט רדיו ;( לחלופין , תדר התחנה המשדרת עלול להשתנות . לפיכך משתמשים בעקרון המשוב , לתיקון תדר המתנד המקומי . תרשים מלבנים עקרוני של מקלט , FM הכולל בקרת תדר אוטומטית , ( Automatic Frequency Control – AFC ) מתואר באיור 5 . 15 א . ' במצב רגיל , תדר הRF- הנקלט מומר בדיוק לתדר ה . IF- גלאי הFM- מפיק אות מידע שהממוצע שלו הוא אפס , ותנופתו V ( הנחנו שאות המידע סינוסואידלי , ( כמתואר באיור 5 . 15 ב ? f . ' מציין את סטיית התדר של אות הFM- הנקלט . המסנן מפיק מתח ישר שערכו , V וזה משמש לבקרת התדר של המתנד המקומי . במצב זה תדר המתנד המקומי אינו משתנה . עתה , נניח שחלה סחיפה בתדר המשדר , ותדר האות במוצא דרגת הIF- הוא , f כמתואר באיור 5 . 15 ג . ' האות במוצא הגלאי הוא עדיין סינוסואידלי , ותנופתו היא , V אבל הערך הממוצע שלו אינו אפס אלא ; V > 0 לפיכך , ערך השיא שלו הוא . V + V ערך זה מופק על-ידי המסנן , וגורם לשינוי תדר המתנד המקומי , כך שתדר הRF- הנקלט יומר בדיוק לתדר ה . IF- בצורה דומה אפשר לתאר סחיפת תדר שמאלה מ- , f ואז מקבלים במוצא המסנן מתח ישר , שערכו . V ? V מתח זה יגרום לתיקון תדר המתנד המקומי בכיוון הפוך מזה שהיה בסחיפת התדר ימינה , ושוב נחזור למצב הרגיל . גם כאן , בדומה ל , AGC- מופעל עקרון המשוב לתיקון המעוות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר