עמוד:170

מתכננים את תדר התהודה , , f כך שיהיה מוסט יחסית לתדר המוצא של דרגת ה ; f , IF- בצורה זו f ממוקם מול " המדרון " של העקום באיור . 5 . 11 אנו מנצלים את המדרון הזה באותו חלק שבו השיפוע קבוע ; כלומר , באותו חלק שבו התלות בין המתח לתדר ליניארית , כמתואר באיור . 5 . 10 משום כך נקרא המעגל בשם גלאי שיפוע . ( slope detector ) מובן שלצורך הגילוי , רצוי להשתמש רק באותו חלק של העקום שהוא בעל שיפוע קבוע , כלומר ליניארי . בסעיף 5 . 2 סומנה סטיית התדר ב- ;? f לפיכך סומן תחום שינוי התדר באיור 5 . 11 ב- . 2 ? f " סטיית " המתח , כלומר תנופתו , סומנה ב ? V- בכל צד , ובסך-הכל . 2 ? V שים לב , העקום באיור 5 . 11 מתאר את עוצמת אות המוצא של מעגל התהודה בתלות בתדר . אנו רואים , שעוצמה זו משתנה עם שינויי התדר . כלומר , כאשר התדר במבוא מעגל התהודה משתנה בגבולות , f ± ? f עוצמת מתח החילופין במוצא המעגל משתנה בשיעור ± ? V סביב הגודל הממוצע . לפיכך , במוצא מעגל התהודה מקבלים אות מאופנן , AM שאותו יש לגלות על-ידי גלאי מעטפתשהוא סוג פשוט של גלאי . AM מבנה גלאי התדר והאותות המאפיינים אותו מתוארים באיור . 5 . 12 איור 5 . 12 גלאי שיפוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר