עמוד:169

הגרף המוצג באיור 5 . 10 ליניארי בתחום ; 5 MHz ± 5 kHz לפיכך הגלאי מתרגם כל סטייה בתדר הגל הנושא למתח יחסי לסטייה זו . כיוון שבמשדר תורגם כל מתח לסטיית תדר יחסית , בסיכומו של דבר נקבל במוצא הגלאי את צורת המתח שבמבוא המשדר , כלומר את המידע . 5 . 5 . 2 גלאי שיפוע המעגל הפשוט ביותר , המממש את התלות שהוצגה באיור , 5 . 10 הוא מעגל תהודה , שתגובת התדר שלו מתוארת באיור . 5 . 11 איור 5 . 11 תגובת תדר של מעגל תהודה איור 5 . 10 תלות אופיינית של מתח בתדר עבור גלאי FM

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר