עמוד:168

5 . 5 מקלט FM תרשים המלבנים של מקלט FM זהה לזה שהוצג עבור מקלט AM ( איור , ( 4 . 30 אלא שכאן הגלאי הוא גלאי . FM 5 . 5 . 1 גלאי FM תפקיד הגלאי במקלט FM הוא לתרגם את סטיות התדר של האות המאופנן למתח , המתאר את אות המידע . קיימים סוגים שונים של גלאים , אבל כולם מבוססים על אותו עיקרון – המרת סטיות תדר במתח . באיור 5 . 6 הצגנו גרף של המרת מתח בתדר ( במתנד מבוקר-מתח ;( נציג עתה את גרף המרת התדר במתח ( איור ( 5 . 10 עבור גלאי , שנועד לגלות את שינויי התדר המתאימים לאיור . 5 . 6 הספק שידור ונצילות הנושא הזה הוסבר כבר בפרק 4 ( סעיף ( 4 . 6 . 4 על משדרי . AM שאלה 5 . 6 תדר השידור של רשת ב ( FM ) השתנה מ 95 MHz- ל . 95 . 002 MHz- א . מהי הסחיפה שחלה בתדר המשדר ? ב . ובחלקים למיליון ? איור 5 . 9 מקלט FM

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר