עמוד:160

5 . 2 . 3 רוחב הפס של אות FM עתה , נוכל להעריך גם את רוחב הפס של אות ה . FM- מאיור 5 . 4 ברור , אינטואיטיבית , שפסי הצד מעבר ל n = ± 9- הם זניחים . אבל , האינטואיציה כמובן לא מספיקה כאן ; יש לקבוע אמת-מידה ברורה לחישוב רוחב הפס . אפשר להחליט שכאשר העוצמה היחסית של פסי הצד מתחילה לרדת מתחת ל 0 . 01- ( התנופה היא 1 % מתנופת הגל הנושא , ( אפשר להזניח אותם . עבור האות בדוגמה 5-4 העוצמה היחסית של פס הצד התשיעי היא , 0 . 006 ולפיכך מספר פסי הצד המשמעותיים ( significant sidebands ) מכל צד של התדר המרכזי הוא . n = 8 לכן רוחב הפס של האות יהיה : . 8 × 200 × 2 = 3200 Hz באותו אופן יכולנו לקבוע , באופן שרירותי , שאמת-המידה לגבי העוצמה היחסית תהיה , 10 % כלומר . J = 0 . 1 מתוך העמודה של ? = 5 בטבלה רואים מיד שישנם 6 פסי צד משמעותיים בכל צד של התדר המרכזי . במקרה זה , רוחב הפס הוא : . 6 × 200 × 2 = 2400 Hz אם כן , מהו רוחב הפס של אות ה ? FM- לכאורה - אינסופי . אלא שהשאלה המעניינת אותנו היא , מהו רוחב הפס שיש לשדר כדי לקבל תקשורת יעילה ? במלים אחרות , מהו מספר פסי הצד שיש לשדר כדי לקבל במוצא הגלאי נאמנות גבוהה ?( Hi-Fi ) מתברר שאם נשדר את פסי הצד ( בתוספת התדר המרכזי , כמובן ) המחושבים לפי אמת-מידה של , 10 % נפסיד רק 2 % מההספק הכולל של אות הFM- המקורי . לפיכך נהוג , בעת תכנון המערכת וניתוחה , להתחשב בפסי הצד המשמעותיים לפי אמת-מידה של . 10 % יתר על כן מתברר שאין צורך לבצע את החישוב המפורט באמצעות טבלה ; 5 . 1 ישנה נוסחה פשוטה הנותנת תוצאה קרובה מאוד לזו המתקבלת מטבלה . 5 . 1 נוסחה זו נקראת נוסחת קרסון : ( Carson's rule ) ( 5-12 ) B ? 2 (? f + f ) = 2 ( ? + 1 ) f m B הוא רוחב הפס שיש לשדר . FM דוגמה 5 . 5 נחשב את רוחב הפס עבור האות בדוגמה . 5-4 הנתונים הם : ? = 5 f m = 200 Hz

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר