עמוד:159

כדי להסביר את השימוש בטבלה , נתבונן בדוגמה . 5 . 4 דוגמה 5 . 4 גל נושא בתדר 80 kHz מאופנן באפנון FM על-ידי אות סינוסואידלי בתדר , 200 Hz עם גורם אפנון . ? = 5 נמצא את התיאור הספקטראלי של אות ה . FM- נתבונן בטבלה 5 . 1 בעמודה המתאימה לערך . ? = 5 הערך המופיע בעמודה זו עבור n = 0 הוא . ? . 177 משמעות הערך הזה היא שעוצמתו היחסית של הרכיב בתדר הגל הנושא היא . 0 . 177 הסימן השלילי לפני המספר מציין מופע של 180 ° ( יחסית לגל הנושא , ( ואיננו משנה לעניין העוצמה . אנו נתעלם מן הסימנים השליליים בטבלה . באופן דומה , עוצמת פס הצד הראשון ( n = 1 ) היא , 0 . 327 השני , 0 . 047 – וכך הלאה , עד 0 . 002 עבור . n = 10 מתוך הנתונים האלה אפשר לסרטט את ספקטרום האות המאופנן , כפי שנעשה באיור . 5 . 4 איור 5 . 4 ספקטרום אות FM עבור ? = 5 טבלה : 5 . 1 ערכי פונקציות בסל , , J ( ?) עבור n = 0 ÷ 10 , ? = 0 ÷ 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר