עמוד:156

תדר הגל הנושא הוא : f c = 100 MHz נמצא את הביטוי לתדר הרגעי . לפי f ( t ) = f + k A cos ( 2 ? f t ) = ( 5-5 ) = 100 × 10 + 10 × 1 × cos ( 2 ?× 200 × 10 t ) Hz = 100 + 0 . 1 cos ( 2 ?× 200 × 10 t ) MHz סטיית התדר במקרה זה היא . ? f = 0 . 1 MHz תדר האות המאופנן ישתנה בגבולות : f max = 100 + 0 . 1 = 100 . 1 MHz f min = 100 ? 0 . 1 = 99 . 9 MHz תיאור האות המאופנן במישור הזמן מובא באיור . 5 . 2 איור 5 . 2 גל נושא בתדר , 100 MHz מאופנן באפנון FM

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר