עמוד:154

5 . 2 אפנון תדר ( FM ) 5 . 2 . 1 תיאור האות בתחום הזמן כאמור , אנו דנים באפנון תדר , כאשר האות המאפנן הוא סינוסואידלי ונתון על-ידי : ( 5-6 ) x ( t ) = A cos ? t התדר הרגעי של האות המאופנן-תדר הוא [ ראה : [( 5-5 ) ( 5-7 ) f ( t ) = f + k A cos ? t = f + ? fcos ? t כאשר , ( 5-8 ) 6 f ?? A m הגודל ? f נקרא סטיית התדר . ( frequency deviation ) כיוון ש cos ? t- משתנה בגבולות , ± 1 התדר הרגעי ב ( 5-7 ) - ישתנה בגבולות . f ± ? f כלומר , ? f מבטא את הסטייה המרבית של התדר הרגעי מערכו הממוצע , . f מבחינה חזותית , נקבל גל נושא המצטופף ומתרווח לסירוגין , כפי שמתואר באיור . 5 . 1 שים לב , האזור הצפוף ביותר ( התדר הרגעי הגבוה ביותר ) נמצא מול שיא האות המאפנן , והאזור המרווח ביותר נמצא מול שפל האות המאפנן . שאלה 5 . 1 אות מידע סינוסואידלי בתדר 1 kHz ובעל תנופה של , 5 V מאפנן באפנון תדר גל נושא בתדר 100 MHz ובעל תנופה של . 1 V קבוע אפנון התדר הוא k = 200 kHz / V א . רשום את הביטוי לאות המאופנן-תדר . ב . רשום את הביטוי לתדר הרגעי של האות המאופנן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר