עמוד:149

שאלה 4 . 38 רדיו AM מיועד קלוט תחנות בתחום , 1600 kHz + 540 kHz ותדר הIF- שלו הוא . 455 kHz א . אם תדר המתנד המקומי גבוה מהתדר הנקלט , מהו תחום השינוי של תדר המתנד המקומי ? ב . אם תדר המתנד המקומי נמוך מהתדר הנקלט , מהו תחום השינוי של תדר המתנד המקומי ? שאלה 4 . 39 סרטט את תמונת הספקטרום ( הכוללת את המתנד המקומי , האות הנקלט , אות הIF- ומסנן ה ( IF- עבור רדיו AM המכוון לרשת ב , ' בתדר . 657 kHz שאלה 4 . 40 תנופת הגל הנושא הנקלט באנטנת מקלט היא . 1 µV תנופת האות במבוא הגלאי צריכה להיות . 0 . 1 V א . מהו הגבר המתח הדרוש ? ובדציבלים ? ב . אם המקלט הוא מסוג סופר-הט בעל המרת תדר אחת , מה יהיה ההגבר בכל תדר ( בהנחה שמפצלים את ההגברים במידה שווה ?( ג . כיצד ניתן , לדעתך , להקטין עוד יותר את סכנת התנודות ? שאלה 4 . 41 א . מהו תדר הבבואה של התחנה ב- , 540 kHz ברדיו ? AM האם הוא בתחום הקליטה של מקלט הרדיו ? ב . מהו תדר הבבואה של התחנה ב- ? 1600 kHz האם הוא בתחום הקליטה ? שאלה 4 . 42 א . נניח שברדיו , AM תדר המתנד המקומי נמוך מהתדר הנקלט . אם תדר הIF- הוא , 455 kHz מה יהיה תדר הבבואה של ? 1600 kHz ב . פתח את הנוסחה הכללית לתדר הבבואה , במקרה שתדר המתנד המקומי נמוך מהתדר הנקלט ( בדומה לנוסחה . (( 4-35 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר